Tussen mensen

Contextueel denken over relaties,
familie en samenleving

Er leven miljarden mensen op onze planeet. Allemaal staan ze op een of andere manier in verbinding met elkaar. Het hoeft daarom niet te verwonderen dat de kern van relaties, hoe ze ontstaan en hoe ze zich ontwikkelen, ons intrigeert.

Dit boek ontrafelt het gebied ‘tussen mensen’ en laat zich daarvoor inspireren door het contextuele gedachtegoed van de Hongaarse psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy. Zijn ideeën over rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, wederkerigheid en dialoog vormen de rode draad in de zoektocht naar de essentie van onze relaties.

Tussen mensen wordt geïllustreerd door tal van verhalen van ‘echte’ mensen en kritische reflecties van experten uit verschillende domeinen. Zo geven de auteurs onder anderen het woord aan Frans de Waal, Inge Vervotte, Johan Braeckman, Rudi Vranckx, Thomas Vanderveken en Stephen Nagy.

Boek tussen mensen Boek tussen mensen

Auteurs

Annie Nuyts

Annie Nuyts is contextueel psychotherapeute en werkt als familietherapeute in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Ze is als docent verbonden aan de opleidingsinstituten Leren Over Leven Antwerpen en het IPRR.

Annie Nuyts

Lieve Sels

Lieve Sels is contextueel psychotherapeute en heeft een ambulante praktijk. Ze geeft workshops en supervisie bij Leren Over Leven Antwerpen en is supervisor bij Dokters van de Wereld Antwerpen.

Lieve Sels
ivan boszormenyi-nagy

Contextueel denken

Ivan Boszormenyi-Nagy, geboren in 1920 en overleden in 2007, was een Hongaars-Amerikaanse psychiater, die enkele jaren na de tweede wereldoorlog omwille van politieke redenen naar Amerika emigreerde. Hij was een van de eerste familietherapeuten en grondlegger van wat ‘contextuele hulpverlening’ wordt genoemd. In zijn werk met patiënten en hun families merkte hij de kracht op van familiebanden, in positieve en minder positieve zin, en de invloed ervan doorheen de generaties. Met generaties bedoelde hij zowel de vorige als de toekomstige. Hij zag ook de sterke impact van familiebanden op alle andere belangrijke relaties in ons leven, zoals die met de partner, collega’s en vrienden. Met het begrip contextueel en ‘de context’ verwees Boszormenyi-Nagy naar de verbindingen van mens tot mens in heden, verleden en toekomst. De psychologie, die tot dan toe vooral op het individu was gericht, werd door zijn ideeën verrijkt met ‘het gebied van de verbondenheid tussen mensen’ en met de betekenis die rechtvaardige en betrouwbare relaties hebben voor ons welzijn.

Lezingen

lezing 1

Tussen Mensen

Dialoog in een veranderende wereld

De verdeling van middelen, het samenleven in diversiteit, het klimaat, de maakbaarheid van de mens, enzovoort, zijn thema’s op de wereldagenda die het belang van individu en gezin overstijgen. Ze vragen om een dialoog die stem geeft aan alle partijen, ook de stem van de toekomstige generaties. Deze ‘grote dialoog’, heeft invloed op de ‘kleine dialoog’, de ontmoeting van mens tot mens.

De lezing is een boeiende belevenis vol beklijvende beelden met humor, muziek, poëzie en verhalen over wat open dialoog kan betekenen.

lezing 2

Familie duurt langer dan een mensenleven

De kracht van familierelaties over de generaties heen

Familiebanden zijn ongelooflijk krachtig. Of je nu een fijne band met je ouders hebt of niet, of je nu een goede band met je broers of zussen hebt of niet; vast staat dat die familiebanden je leven beïnvloeden. En zelfs meer dan de meeste mensen denken. Onbewust dragen mensen heel wat van hun familiegeschiedenis met zich mee. Hoe ze zicht verhouden tot anderen, hoe ze problemen aanpakken, wat ze graag doen... Het wordt allemaal mee bepaald door de familie. Zelfs door diegenen die er niet meer zijn.

Over die invloed van familie en hoe dat werkt gaat deze lezing. Het is een verhaal vol beklijvende filmbeelden, muziek, poëzie en anekdotes. Zaken die recht uit het dagelijks leven komen. Het geheel is interessant en vaak ook ludiek of ontroerend. Net als het leven zelf dus.

Voor wie?

Deze lezingen zijn bestemd voor verenigingen, socio-culturele organisaties, scholen en allerhande groepen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duurtijd presentatie

De duur van de standaardlezing is circa 2 uur maar dit is aanpasbaar. Nabespreking, gelegenheid tot vraagstelling en interactie met het publiek is mogelijk.

Prijs

Contacteer ons voor meer informatie

Contacteer ons